IP

Internationale newsletter Bird & Bird DesignWrites

Aandacht voor de bescherming van meubels door middel van ongeregistreerde modelrechten, de uitspraak van het US Supreme court in het geschil tussen Apple en Samsung wordt besproken, evenals de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie in de zaak van Mast-Jägermeister tegen het EUIPO. Ook worden belangrijke tips gegeven voor een succesvolle modellenrechtstrategie. Ten slotte komen aanstaande wijzigingen van het modellenrecht van Slowakije en Australië aan bod.

A taste of copyright: copyright protected cheese?

In deze smaakmakende zaak doet de rechtbank Den Haag uitspraak over auteursrecht op de smaak van Heks’nkaas. Proefondervindelijk stelt de rechtbank vast dat het populaire roomkaasje geen verrassende smaak heeft gelet op de ingrediënten die gebruikt worden. In deze zaak kan er daarom geen beroep worden gedaan op auteursrecht. Of er überhaupt auteursrecht op smaak mogelijk is laat de rechter in het midden, waardoor deze (culinaire) discussie nog niet is gesloten.