Het einde van het doofpotmodel | 1 min

Tafelrede voor het IE-diner van 30 januari 2020 over de onwerkbaarheid van het bewijsbeslag. Het oorspronkelijke idee van de Handhavingsrichtlijn is door de jurisprudentie steeds moeilijker uitvoerbaar geworden. Inzage in het in beslag genomen materiaal verloopt zeer moeizaam, terwijl dat niet de bedoeling was. Een oplossing is de invoering van een verplichting tot disclosure van relevant bewijs, zoals ook wordt overwogen in het concept-wetsvoorstel aanpassing bewijsrecht.

Klik hier voor de hele tekst van de tafelrede

Dit artikel is geschreven door: