Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

German Constitutional Court declares the vote on the ratification act of the UPC Agreement unconstitutional because of a lack of the required quorum

German Constitutional Court declares the vote on the ratification act of the UPC Agreement unconstitutional because of a lack of the required quorum

Op 20 maart 2020 deed het Bundesverfassungsgericht uitspraak over de constitutionele klachten tegen de Duitse ratificatie van het UPC-Verdrag. Het Hof oordeelde dat de Bondsdag niet de juiste procedure had gevolgd. De ratificatiewet was aangenomen met unanieme stemmen van de aanwezige parlementariërs, maar zij vormden niet een tweederde meerderheid van het totale aantal leden van de Bondsdag. De overige klachten werden niet-ontvankelijk verklaard. Die betroffen de benoeming van de UPC-rechters, de vraag of een afwijking van de toedeling van rechtspraak in de Duitse Grondwet gerechtvaardigd is en de klacht dat het UPC-Verdrag in strijd met EU-recht zou zijn. Inmiddels heeft de Duitse Minister van Justitie aangekondigd zo snel mogelijk een nieuwe stemming te willen houden in de Bondsdag.

Klik hier voor het hele artikel op Twobirds.com