De invloed van het coronavirus op merkenrechtelijke termijnen in Europa | 1 min

Het Coronavirus heeft grote gevolgen voor de wereldwijde economie en het dagelijks leven. Ook het merkenrecht blijft niet buiten schot. In heel Europa hebben Bureaus voor Intellectuele Eigendom verschillende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te beperken, maar ook om de invloed van het virus te beperken ten opzichte van merkregistraties en procedures over merken. Zo heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bijvoorbeeld alle termijnen opgeschort tot een maand nadat alle maatschappelijke beperkingen in verband met het coronavirus niet meer gelden. Het Europese Merkenbureau (EUIPO) heeft de termijnen verlengd tot 1 mei a.s.

Wat betekent dit alles voor uw merk of merkregistratie? Klik hier voor een actueel overzicht van de stand van zaken bij de verschillende Bureaus voor Intellectuele Eigendom in Europa.

Dit artikel is geschreven door:

Daan Wijnnobel

Volg ons op

Laatste nieuws