Inzet van dwanglicenties voor geneesmiddelen – wordt er een probleem opgelost?

Net voor het zomerreces heeft Minister Wiebes een rapport over dwanglicenties op octrooien voor geneesmiddelen naar de Tweede Kamer gestuurd. Wouter Pors legt uit dat dit rapport de complexiteit van het beschikbaar komen van geneesmiddelen onderschat. De voorgestelde oplossing is niet werkbaar en mogelijk schadelijk voor het Nederlandse innovatieklimaat.

Klik hier voor het hele artikel dat ook gepubliceerd is op IE-Forum en Life Sciences & Recht.

Dit artikel is geschreven door: