Herziening van het Europese auteursrecht – het einde van het open Internet?

Nadert het einde van het open, participatieve internet met platforms voor user-generated content? Na groen licht voor de nieuwe Richtlijn Auteursrecht in de Digital Single Market in het Europese Parlement komt de discussie over de nationale implementatie van de finale tekst. Eén van de centrale onderwerpen is inderdaad de afschaffing van de veilige haven voor hosting en de daaruit voortvloeiende verplichting om licenties te nemen en/of uploads van gebruikers te filteren.

Het is uiteraard moeilijk om in dit vroege stadium al iets te zeggen over de contouren van de implementatie in Nederland. Maar het lijkt nu al duidelijk dat de nieuwe wetgeving vooral drie ingrediënten moet bevatten: het bevorderen van de umbrella-licenties die art. 17(2) van de nieuwe Richtlijn vereist, de voorkoming van verdere marktconcentratie die het gevolg zou kunnen zijn van de filterverplichtingen (art. 17(4)) en de waarborging van beperkingen voor creatief hergebruik, met name citaat, parodie en pastiche (art. 17(7)).

Het kader voor de implementatie is dus in feite een driehoek – een complexe mix van verplichtingen om licenties te verkrijgen (en te verlenen), content te filteren en ruimte voor de vrije meningsuiting te creëren.

Lees de bredere analyse van deze aspecten hier.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws