Pauline Kuipers

Rechtbank Amsterdam vertrouwt op AG Wahl’s Coty-toets bij beoordeling van Nike’s selectieve distributie systeem

Het door Nike gehanteerde selectieve distributiesysteem is volgens de rechtbank toelaatbaar onder artikel 101 lid 1 VWEU, omdat het gaat om luxe producten (sportschoenen en –kleding van een bekend merk ) en de door het selectieve distributiesysteem opgelegde beperkingen niet bezwaarlijker zijn dan voor een doeltreffende handhaving van de kwaliteitseisen noodzakelijk is. De rechtbank sluit aan bij de recente conclusie van advocaat generaal N. Wahl in de zaak C-230/16 Coty (ECLI:EU:C:2017:603). Nu Action Sport in strijd met het selectieve distributiesysteem de producten van Nike ook via niet geautoriseerde webshops (Amazon) heeft aangeboden, heeft zij volgens de rechtbank in strijd met de overeenkomst gehandeld. De tekortkoming van Action Sport rechtvaardigt de ontbinding van de overeenkomst.

Europese Commissie signaleert overtredingen van de mededingingsregels in de e-commerce sector en ACM start marktstudie naar online video platforms

Op 15 september 2016 publiceerde de Europese Commissie (hierna: “de Commissie”) haar langverwachte voorlopige verslag van het onderzoek naar de e-commerce sector (hierna: “het verslag”). Dit 290-pagina’s tellende document verschaft een ‘voorlopig’ inzicht in de handelspraktijken die volgens de Commissie… Read More ›

Brexit & Bird & Bird

Nu de Brexit daadwerkelijk plaats gaat vinden, leek het ons raadzaam u wat informatie te verstrekken over de mogelijke gevolgen op diverse rechtsgebieden. Bird & Bird heeft een aantal blogs geschreven over de implicaties van de BREXIT – kijk op www.twobirds.com/brexit. Deze zijn geplaatst voordat de beslissing tot… Read More ›