Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM

Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM

Op 21 december 2018 heeft de ACM de richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken bekendgemaakt. Tegelijkertijd heeft ook de Franse mededingingsautoriteit haar richtsnoeren in schikkingszaken gepubliceerd. Hoewel de richtsnoeren van de ACM en de Franse mededingingsautoriteit overeenkomsten vertonen, wijken ze op een aantal kernpunten van elkaar af. Pauline Kuipers en Mariska van de Sanden hebben hierover een artikel geschreven dat is gepubliceerd in het Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk.

In dat artikel staan Pauline Kuipers en Mariska van de Sanden onder meer stil bij de verschillen tussen de richtsnoeren van de ACM en de Franse mededingingsautoriteit en wordt verkend of de ACM wel de juiste keuze(s) heeft gemaakt. Bijvoorbeeld door als voorwaarde te stellen dat de betrokken partij de overtreding erkent, hybride schikkingen op voorhand ‘in principe’ uit te sluiten en een maximum boetereductie van 10% toe te kennen. Oók in het geval van andere dan kartelzaken, zoals misbruik machtspositie of verticalen. Verder wordt aandacht besteed aan de vraag of de richtsnoeren van de ACM het (door haar) gewenste resultaat brengen: meer transparantie over de vereenvoudigde afdoeningsprocedure.

Klik hier voor het volledige artikel gepubliceerd in het Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk, 2019, nr. 2/3, juli 2019.Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en gedrag van de bezoeker te monitoren.