Competition

Rechtbank Amsterdam vertrouwt op AG Wahl’s Coty-toets bij beoordeling van Nike’s selectieve distributie systeem

Het door Nike gehanteerde selectieve distributiesysteem is volgens de rechtbank toelaatbaar onder artikel 101 lid 1 VWEU, omdat het gaat om luxe producten (sportschoenen en –kleding van een bekend merk ) en de door het selectieve distributiesysteem opgelegde beperkingen niet bezwaarlijker zijn dan voor een doeltreffende handhaving van de kwaliteitseisen noodzakelijk is. De rechtbank sluit aan bij de recente conclusie van advocaat generaal N. Wahl in de zaak C-230/16 Coty (ECLI:EU:C:2017:603). Nu Action Sport in strijd met het selectieve distributiesysteem de producten van Nike ook via niet geautoriseerde webshops (Amazon) heeft aangeboden, heeft zij volgens de rechtbank in strijd met de overeenkomst gehandeld. De tekortkoming van Action Sport rechtvaardigt de ontbinding van de overeenkomst.