Aanbestedingsrecht. Brexit vanuit een Nederlands perspectief deel II | 3 min

In het vorige artikel viel te lezen wat de gevolgen zijn van Brexit op aanbestedingen. Wij concludeerden dat voorlopig de regels grotendeels ongewijzigd blijven en ondernemers gewoon kunnen blijven meedoen aan Britse aanbestedingen. In deze nieuwsbrief gaan wij nog iets dieper in op wat de mogelijke wijzigingen op de langere termijn zijn maar geven wij eerst nog het overzicht welke aanvullende markten voor wederzijdse mededinging zijn open gesteld (dus voor EU inschrijvers in het VK maar ook voor VK ondernemingen in Europese tenders).

Wat zegt de TCA?

Om te beginnen bevestigt de TCA (Trade and Cooperation Agreement, de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK), dat nu het Verenigd Koninkrijk en de EU allebei lid zijn van de GPA (Government Procurement Agreement) van de WTO, beide markten voor overheidsopdrachten zijn opengesteld voor inschrijvers uit elkaars markten, voor zo ver dit in de GPA is voorgeschreven. Dit betekent dus dat Europese partijen nog in de VK kunnen meedoen aan aanbestedingen en omgekeerd.

Zoals aangekondigd in de eerdere nieuwsbrief, is in de TCA bovendien geregeld dat bepaalde aanvullende markten ook hieronder zullen vallen (die dus onder de GPA zouden zijn uitgesloten). Deze omvatten:

 • Aanbestedingen door particuliere nutsbedrijven die op basis van bijzondere en exclusieve rechten werken;
 • Aankopen in verband met de productie, het transport of de distributie van gas of warmte of de levering van gas of warmte aan dergelijke netwerken; en
 • Aanbestedingen voor bepaalde diensten, waaronder:
  • Hotel- en restaurantdiensten;
  • Diensten met betrekking tot het serveren van maaltijden;
  • Diensten voor het serveren van dranken;
  • Diensten in verband met telecommunicatie;
  • Bepaalde diensten op het gebied van onroerend goed;
  • Bepaalde andere zakelijke diensten; en
  • Onderwijsdiensten.

Hoewel sommige van de hierboven genoemde diensten relatief onbeduidend lijken, zijn andere, zoals aanbestedingen door particuliere nutsbedrijven en aanbestedingen met betrekking tot telecommunicatie- en onderwijsdiensten, belangrijker en omvangrijker.

Maar door de aanvullingen tonen zowel de VK als de EU de bereidheid om hun respectieve markten voor een bredere concurrentie open te stellen.

Welke veranderingen zijn op de lange termijn te verwachten?

Zoals reeds opgemerkt, staat het Verenigd Koninkrijk, nu het de overgangsperiode achter de rug heeft, vrij om af te wijken van de op de EU gebaseerde regels.

Daarbij geldt uiteraard wel dat alle wijzigingen en afwijkingen van de EU regels, nog steeds moeten voldoen aan de verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk in het kader van de GPA en andere relevante bilaterale afspraken, waaronder de TCA.

Het einde van de overgangsperiode wordt als een historische kans gezien (door Lord Agnew, Minister of State for the Cabinet Office) om de ā€œverouderde regeling voor overheidsopdrachten te herzien”. Dientengevolge, werd op 15 december 2020 een Groenboek door de Britse regering gepubliceerd met een aantal vrij radicale hervormingsvoorstellen, waaronder:

 • De invoering van nieuwe beginselen van “value for money”, “het algemeen belang”, “integriteit” en “efficiĆ«ntie”;
 • Het combineren van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, defensie, nutsbedrijven en concessieovereenkomsten in Ć©Ć©n enkel uniform geheel van regels;
 • Het huidige kader van aanbestedingsprocedures in te korten tot drie eenvoudige procedures;
 • Het verruimen van de mogelijkheden voor de autoriteiten om inschrijvers uit te sluiten op basis van slechte prestaties in het verleden en het opstellen van een “zwarte lijst”;
 • Hervorming van de regels inzake raamovereenkomsten, dynamische aankoopsystemen en kwalificatiesystemen;
 • De wijze waarop inschrijvers via een aanbesteding worden geĆÆnformeerd over beslissingen, inclusief het schrappen van de eis van een schriftelijke debriefing bij het sluiten van een aanbesteding; en
 • Hervorming van het proces voor het aanvechten van rechtszaken, met inbegrip van de mogelijke invoering van een gerechtelijk systeem voor de behandeling van specifieke/discrete kwesties.

Wat nu?

Voorlopig, en totdat de voorstellen in het Groenboek zijn afgerond en ten uitvoer zijn gelegd, blijven, zoals in Nieuwsbrief I reeds medegedeeld, de regels grotendeels ongewijzigd en kunnen ondernemers gewoon blijven mee doen aan Britse aanbestedingen.

[Bijdrage is gebaseerd op artikel van onze Engelse collegaā€™s van Bird & Bird Londen – https://www.twobirds.com/en/news/articles/2021/uk/brexit-the-end-of-public-procurement-rules-or-business-as-usual] Co-auteurs: Stuart Cairns (Partner Commercial, Bird & Bird UK), Claire Gamage (Senior Associate Commercial, Bird & Bird UK), Chris Murray (Associate Commercial, Bird & Bird UK).

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws