Auteursrecht

A taste of copyright: copyright protected cheese?

In deze smaakmakende zaak doet de rechtbank Den Haag uitspraak over auteursrecht op de smaak van Heks’nkaas. Proefondervindelijk stelt de rechtbank vast dat het populaire roomkaasje geen verrassende smaak heeft gelet op de ingrediënten die gebruikt worden. In deze zaak kan er daarom geen beroep worden gedaan op auteursrecht. Of er überhaupt auteursrecht op smaak mogelijk is laat de rechter in het midden, waardoor deze (culinaire) discussie nog niet is gesloten.

Mogen e-books worden uitgeleend?

In verschillende lidstaten bestaat debat over het uitlenen van e-books door bibliotheken. In Nederland wordt aangenomen dat het uitlenen van e-books niet valt onder artikel 15c Auteurswet. In deze bepaling is de uitleenexceptie neergelegd, die is gebaseerd op richtlijn 2006/115…. Read More ›