Over smaak valt niet te twisten | 1 min

In een langverwacht en veel besproken arrest heeft het Europese Hof van Justitie onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een smaak auteursrechtelijk beschermd kan zijn.

Voor het beantwoorden van deze vraag heeft het Hof gekeken naar de definitie van het concept van een “werk” dat door auteursrecht wordt beschermd. Het Hof lijkt hiervoor aansluiting te zoeken bij het uit het merkenrecht bekende criterium dat het voorwerp van bescherming omwille van de rechtszekerheid voldoende nauwkeurig en objectief moet kunnen worden vastgesteld. Bij de huidige stand van de wetenschap is dat voor de smaak van een product niet mogelijk. Het Hof besliste daarom dat smaak niet auteursrechtelijk kan worden beschermd.

Voor meer informatie zie de bijdrage, eerder gepubliceerd in de Bird & Bird nieuwsbrief Talking Shop van november 2018.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws