Mogen e-books worden uitgeleend?

In verschillende lidstaten bestaat debat over het uitlenen van e-books door bibliotheken. In Nederland wordt aangenomen dat het uitlenen van e-books niet valt onder artikel 15c Auteurswet. In deze bepaling is de uitleenexceptie neergelegd, die is gebaseerd op richtlijn 2006/115. In een geschil tussen de Verenigde Openbare Bibliotheken en Stichting Leenrecht zijn hierover vragen van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie. Volgens Advocaat-Generaal Szpunar is het uitlenen van e-books vergelijkbaar met het uitlenen van traditionele boeken. In dit artikel op MediaWrites bespreekt Wieke During de conclusie van de Advocaat-Generaal.

Dit artikel is geschreven door:

Wieke During