Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Copyright Reform, GS Media and Innovation Climate in the EU – Euphonious Chord or Dissonant Cacophony?

Copyright Reform, GS Media and Innovation Climate in the EU – Euphonious Chord or Dissonant Cacophony?

Op internet verschijnen regelmatig nieuwe content platforms en online diensten. In de digitale omgeving zijn innovators onontbeerlijk. Zij laten zien welke verdienmodellen mogelijk zijn en wijzen zo ondernemers in de internetsector de weg. Door middel van aanpassingen helpen deze innovators veel sectoren om in de digitale omgeving te overleven.

Ik vraag me tegen deze achtergrond af welke eisen de digitale ontwikkelingen stellen aan het auteursrecht. Binnen dit kader zal in deze bijdrage nader worden ingegaan op de initiatieven van de Europese Commissie, die ter hervorming van het Europese auteursrecht onder meer een voorstel voor nieuwe wetgeving ten aanzien van de Digital Single Market heeft gedaan. Daarnaast zal de uitspraak van het Hof van Justitie van 8 september 2016 in de zaak GS Media (HvJ EU 8 september 2016, zaak C-160/15, ECLI:EU:C:2016:644) nader worden bekeken, waarin het hof een subjectief kennisvereiste toevoegt aan de criteria voor de beoordeling van hyperlinks.

De initiatieven van de Europese Commissie en de GS Media uitspraak leiden volgens mij tot verdere marktconcentratie en minder ruimte voor nieuwe business-modellen. Een vrij duidelijk beeld van innovatie-vriendelijk auteursrecht is wel uit onderzoek al naar voren gekomen. Daarom is het volgens mij dan ook verbazingwekkend dat Europese beleidsmakers moeite hebben met het ontwikkelen van een doelmatig juridisch kader.

Senftleben, Martin, Copyright Reform, GS Media and Innovation Climate in the EU – Euphonious Chord or Dissonant Cacophony? (November 6, 2016). Tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 2016, pp. 130-133. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2865258

Martin Senftleben_72x100
Martin Senftleben