aansprakelijkheid

INNOVATINGNL 2017

Internet of Things roept praktische en juridische vragen op. Tijdens InnovatingNL is aandacht besteed aan: Connecting everything, recording everything, en Monetizing on Data

Juridische aspecten rond VITAL Grid

Het in Australië gebruikte VITAL Grid-systeem met drempelwaarden heeft in de Nederlandse levensmiddelenindustrie inmiddels een breed draagvlak gekregen voor het vermelden van mogelijke kruisbesmettingen. Biedt dit systeem echter ook de gewenste duidelijkheid voor de fabrikant op juridisch vlak? Bron: VMT… Read More ›

Aansprakelijkheid in het kader van Rome II

Deze presentatie gaat in op het toepassingsgebied en de bijzondere conflictregels van het Rome II verdrag, in het bijzonder in het kader van productaansprakelijkheid, ongerechtvaardigde verrijking/onverschuldigde betaling, precontractuele aansprakelijkheid en prospectusaansprakelijkheid. Klik hier voor de hele presentatie     Dit… Read More ›