Contracteren door de ogen van een procesadvocaat (4) aansprakelijkheid, garanties en schadevergoeding | 1 min

In oktober 2018 hebben verschillende ervaren procesadvocaten en contractenspecialisten van Bird & Bird voor een grote groep Nederlandse bedrijfsjuristen een presentatie gegeven over ‘contracteren door de ogen van een procesadvocaat‘. Hierin hebben zij diverse contractuele bepalingen belicht waarover geregeld geprocedeerd wordt. Aansprakelijkheidsclausules, garanties, boetebedingen, beĆ«indigingafspraken en geschilbeslechtingsbepalingen passeerden daarbij de revue en werden tevens vanuit internationaal perspectief besproken. Daarnaast werd ā€“ vanuit de recente rechtspraktijk Ć©n de eigen praktijk van de sprekers ā€“ aandacht besteed aan overkoepelende onderwerpen zoals de uitleg van overeenkomsten en notoire problemen rondom de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Centrale thema’s waren het perspectief van de rechter, de bewijspositie in een rechtszaak en de mogelijkheid om op dit alles te anticiperen bij het opstellen van contracten en bij het inrichten van bedrijfsprocessen. De sprekers behandelden de (juridische) theorie, maar hadden daarnaast ook oog voor de praktische kant van de verschillende onderwerpen.

De PowerPoint slides die bij deze presentatie ter ondersteuning zijn gebruikt bevatten veel verwijzingen naar jurisprudentie (met actieve links naar rechtspraak.nl) en zijn daarmee tevens een mooi naslagwerk. Deze PowerPoint slides zullen per onderwerp beschikbaar gesteld worden via deze BirdBuzz website:

1) algemene voorwaarden [sprekers: Mariƫlle Broekman en Roelien van Neck]

2) uitleg van contracten vanuit procedureel perspectief [spreker: Evelyn Tjon-En-Fa]

3) conflictgevoelige bepalingen I ā€“ boetes [spreker: Olaf Trojan]

4) conflictgevoelige bepalingen II ā€“ aansprakelijkheid, garanties en schadevergoeding [sprekers: Laura Grijpma en Jeroen van der Lee]

5) conflictgevoelige bepalingen III ā€“ beĆ«indiging [sprekers: Olaf Trojan en Roelien van Neck]

6) bepalingen over geschilbeslechting [spreker: Evelyn Tjon-En-Fa]

Tot een nadere toelichting zijn de sprekers uiteraard bereid!

Hierbij treft u de het onderdeel ‘conflictgevoelige bepalingen II ā€“ aansprakelijkheid, garanties en schadevergoeding‘ van Laura Grijpma en Jeroen van der Lee aan.

Dit artikel is geschreven door: