AstraZeneca not held liable for additional healthcare costs on appeal – healthcare insurance company can’t claim damages for patent enforcement, at least not in this case

Het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat handhaven van een octrooi dat later nietig wordt verklaard alleen onrechtmatig is in geval van verwijtbaarheid. Dat is niet snel zo als het in eerste aanleg geldig werd gevonden. Vereist is dat de octrooihouder wist of reden had om aan te nemen dat het waarschijnlijk toch nietig zou zijn. Als handhaving niet onrechtmatig is, kan het ook geen misbruik van machtspositie opleveren. De vordering van zorgverzekeraar Menzis, die een hogere prijs moest vergoeden omdat er door de handhaving geen generieke geneesmiddelen op de markt waren, wordt alsnog afgewezen.

Klik hier voor het hele artikel, gepubliceerd op IE-forum.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws