Laura Grijpma

De klachtplicht

Begin dit jaar heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen, waarin de klachtplicht ten aanzien van een gebrekkige prestatie – en in het bijzonder de benadeling van de schuldenaar bij te laat protesteren – aan de orde komt. In deze… Read More ›

Aansprakelijkheid in het kader van Rome II

Deze presentatie gaat in op het toepassingsgebied en de bijzondere conflictregels van het Rome II verdrag, in het bijzonder in het kader van productaansprakelijkheid, ongerechtvaardigde verrijking/onverschuldigde betaling, precontractuele aansprakelijkheid en prospectusaansprakelijkheid. Klik hier voor de hele presentatie     Dit… Read More ›