Media

Mogen e-books worden uitgeleend?

In verschillende lidstaten bestaat debat over het uitlenen van e-books door bibliotheken. In Nederland wordt aangenomen dat het uitlenen van e-books niet valt onder artikel 15c Auteurswet. In deze bepaling is de uitleenexceptie neergelegd, die is gebaseerd op richtlijn 2006/115…. Read More ›