Steun voor de mediasector tijdens de crisis | 3 min

De Coronacrisis raakt bijna alle sectoren, zo ook de mediasector. De Europese Commissie heeft op 4 mei 2020 bijvoorbeeld onderkend dat de culturele en creatieve sector hard is geraakt. Bijna alle Europese audiovisuele producties staan bijvoorbeeld stil en mediabedrijven ondervinden een sterke afname in hun advertentie-inkomsten. Zowel kleine als grote ondernemingen zijn geraakt in deze sector, met het risico dat bedrijven failliet gaan en mensen hun banen verliezen.

De Nederlandse overheid treft verschillende maatregelen voor de mediasector tijdens de Coronacrisis. De Europese Commissie heeft ook aangegeven dat de culturele sector niet wordt vergeten.

Steunmaatregelen in Nederland

Om ervoor te zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen treft het kabinet verschillende maatregelen. Mediabedrijven kunnen in Nederland op de volgende manieren gebruikmaken van maatregelen om de gevolgen van de Coronacrisis te beperken.

1. De kabinetsbrede maatregelen.

Hiermee biedt het kabinet maatregelen voor banen en economie, bijvoorbeeld in de vorm van het aanvragen van een tegemoetkoming in de loonkosten en het versoepelen van kredieten.

2. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19.

Hiervoor komen de volgende media-activiteiten in aanmerking:

 • Productie van films (geen televisiefilms)
 • Productie van televisieprogrammaā€™s
 • Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie
 • Distributie van films en televisieproducties
 • Maken en uitgeven van geluidsopnamen
 • Fotografie

Deze tegemoetkoming kan tot en met 26 juni 2020 aangevraagd worden.

3. De Coulancemaatregelen.

Er wordt coulant omgegaan met subsidies vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor projecten die lopen in 2020. En als het nodig is worden subsidies eerder beschikbaar gesteld aan mediaorganisaties. Verder wordt de deadline voor het indienen van de jaarverantwoording over 2019 verschoven van 1 mei 2020 naar 1 juni 2020. En de deadline voor het indienen van de begroting voor 2021 kan worden uitgesteld.

Voor de regionale en lokale journalistiek wordt EUR 2 miljoen beschikbaar gemaakt vanuit de Regionale Publieke Omroep.

Steun vanuit de Europese Commissie

Europees Commissaris Thierry Breton gaf op 4 mei 2020 aan dat lidstaten worden aangemoedigd om specifieke maatregelen te nemen, met inbegrip van specifieke staatssteun of uitstel van socialezekerheidspremies gezien de crisis in de culturele en creatieve sector. Op Europees niveau zal volgens hem het volgende mogelijk worden.

 • Het Creative Europe Programme voor de culturele en audiovisuele sector zal flexibeler worden gemaakt en aangepast worden aan de dringende behoeften van de sector.
 • Waarschijnlijk volgt een extra steun van EUR 5 miljoen voor bioscopen.
 • Er wordt gekeken of de bestaande garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector (Cultural and Creative Sector Guarantee Facility) aantrekkelijker en nuttiger gemaakt kan worden.
 • Ook de culturele en creatieve sector zal profiteren van het Europese herstelplan dat momenteel nog wordt opgesteld, waarbij de Europese Commissie twee prioriteiten zal hebben:

1. Het redden van de meest kwetsbare actoren door hen de noodzakelijke liquiditeit te geven zodat ze het ergste van de crisis kunnen doorstaan.

2. Het voorbereiden van het hele culturele ecosysteem op lopende transities, zoals de digitale transformatie.

Over de audiovisuele mediasector gaf Breton aan dat hij ook kijkt naar de toekomst van de audiovisuele mediasector. Aan het einde van de crisis mogen de Europese media- en audiovisuele bedrijven niet verzwakt zijn ten opzichte van de mondiale collegaā€™s. Hij wil ervoor zorgen dat de Europese waarden en onafhankelijkheid op het gebied van zowel de inhoud als de media worden gewaarborgd.

Breton is van plan samen te werken met de parlementaire commissie voor culturele zaken en alle belanghebbenden om het volgende te bereiken:

 • Digitale technologieĆ«n te stimuleren om van hen grote uitgevers van kwalitatieve Europese inhoud te maken.
 • Het uitproberen van nieuwe en innovatieve financiĆ«le oplossingen ter ondersteuning van de mediasector, met name op lokaal en regionaal niveau.
 • Een gelijk speelveld te behouden en te versterken, met name wat betreft de platforms.
 • Europese stakeholders versterken door middel van een meer gestructureerde grensoverschrijdende samenwerking.
 • Het budget voor Creatief Europa (Creative Europe) behouden.

Daarbij geldt ook dat de wettelijke verplichtingen doorgaan zoals gepland. Zo wordt bijvoorbeeld nog gewerkt aan de nieuwe regels voor platforms en de richtsnoeren over de AVMD-richtlijn worden in juli aangenomen. Voor meer informatie over de AVMD-richtlijn kunt u onze bijdrage hierover raadplegen.


 

Dit artikel is geschreven door:

Hera Butt