octrooirecht

Besluiten Europese Commissie inzake Samsung en Motorola bieden meer duidelijkheid over handhaving van essentiële standaardoctrooien

Op het wrijvend raakvlak tussen ‘vrije mededinging’ en de bescherming van ‘intellectueel eigendom’  heeft de Europese Commissie (hierna: de “Commissie”) verduide­lijking gebracht in de voorwaarden waaronder een houder van zogenaamde ‘standard essential patents’  (hierna: “SEP” of “essentieel standaard­octrooi”) zijn octrooirechten… Read More ›