boetes

Mededingingsrecht en de Transportsector

Eind 2010 waren het de luchtvrachtvervoerders, vorig jaar de spoorgoederenvervoerders en deze zomer werden de grote zeecontainervervoerders onderwerp van Europees mededingingsrechtelijk onderzoek. Het onderzoek werd afgesloten met ‘bindende toezeggingen’ om mededingingsrechtelijke overtredingen in de toekomst te voorkomen. Heel anders liep… Read More ›