Het risico van een kartel bij een aanbesteding | 9 min

Het aanbestedingsbeleid kent, kort gezegd, twee doelen: het stimuleren van concurrentie tussen bedrijven en alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen. Daarom vereisen de aanbestedingsregels dat het aanbestedingstraject eerlijk en transparant verloopt volgens competitieve offerteprocedures. De gedachte is dat daardoor vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en dat zal gewoonlijk leiden tot de beste prijs-kwaliteitverhouding en aldus tot de meest doelmatige besteding van overheidsgeld.

Wat niet zelden over het hoofd wordt gezien is dat ook de mededingingsregels gelden in aanbestedingsprocedures. Met name het kartelverbod is hierbij van belang. Het kartelverbod verbiedt onder andere prijsafspraken, outputafspraken en marktverdelingsafspraken (zowel geografisch als op klantniveau). Ook informatie-uitwisseling tussen inschrijvers kan leiden tot een kartel. Het gaat hierbij om concurrentiegevoelige informatie, zoals prijzen, klantgegevens, kosten/marges, volumes, omzet, capaciteit, strategie etc. Het uitgangspunt is namelijk dat iedere onderneming zelfstandig zijn of haar commercieel beleid bepaalt.

Het kartelverbod geldt ongeacht in welke vorm, waar of wanneer, en dus ook bij aanbestedingsprocedures. Specifieke risico’s op een kartel kunnen zich met name voordoen tijdens het inschrijfproces. Bijvoorbeeld doordat (onbewust) concurrentiegevoelige informatie wordt gedeeld. Of doordat inschrijvers onderling bespreken of ze al dan niet een offerte gaan indienen, wat de hoogte van het bod zal zijn etc. Deze praktijken worden ook wel aangeduid met de termen ‘bid rigging’ en ‘cover pricing’. Een ander fenomeen dat mededingingsrisico’s met zich kan brengen zijn zgn. combinatieovereenkomsten, waarbij concurrenten samen inschrijven en meedingen naar een opdracht.

Tijdens deze podcast vertelt Mariska van de Sanden meer over deze risico’s. Hoe kan bijvoorbeeld de ongeoorloofde uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie worden voorkomen? Wat zijn ‘bid rigging’ en ‘cover pricing’ precies? En wat is de hoogte van de boetes die de ACM kan opleggen bij een overtreding van het kartelverbod? In dat kader gaat Mariska van de Sanden ook in op boetes die de ACM al heeft opgelegd aan de deelnemers van aanbestedingskartels (bijv. in de thuiszorgbranche en sloopwerkenbranche) en het nu lopende onderzoek naar een aanbestedingskartel in de branche voor de renovatie en het onderhoud van daken.

Deze podcast is gebaseerd op een eerder artikel van Mariska van de Sanden en Annelot Kuiper over kartels en aanbestedingen (2019).  Klik hier voor dat artikel.

Voor vragen of meer informatie kunt u ook terecht bij Janneke Kohlen, partner op de sectie Competition & EU

Dit artikel is geschreven door:

Mariska van de Sanden