Implementatiedatum PSD2 in Nederland | 1 min

Zoals aangekondigd in onze eerdere Birdbuzz ‘PSD2 implementatiewetgeving goedgekeurd‘, heeft de Eerste Kamer op 4 december 2018 het wetsvoorstel tot omzetting van de tweede Richtlijn Betaaldiensten (Richtlijn 2015/2366 – PSD2) in Nederlands recht goedgekeurd. Op dat moment was de verwachting dat deze wetgeving op 1 januari 2019 in werking zou treden (met dien verstande dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit PSD2 (over wijzigingen in de lagere regelgeving) op dat moment nog aanhangig was).

Dit duurde echter iets langer, in afwachting van het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit implementatie PSD2. Eerder deze maand heeft de Raad van State zijn advies uitgebracht aan het Ministerie van Financi├źn en vandaag, 18 februari 2019, is het definitieve besluit gepubliceerd en is de datum van inwerkingtreding van zowel de wet als het besluit tot omzetting van PSD2 in Nederlands recht aangekondigd: 19 februari 2019. In overeenstemming met artikel 115 lid 4 van PSD2 worden de bepalingen ter uitvoering van de artikelen 65, 66, 67 en 97 PSD2 (waarin sterke cli├źntauthenticatie en ‘openbanking‘ worden geregeld) van kracht per 14 september 2019.

Voor meer informatie over PSD2 en de omzetting daarvan in Nederlands recht, zie onze eerdere Birdbuzz bericht ‘PSD2 implementatiewetgeving goedgekeurd‘ en het Engelstalige nieuwsbericht ‘Payments services update‘.

Voor vragen over PSD2 en de implementatie daarvan in Nederlandse wetgeving (en in de rest van Europa), kunt u terecht bij de auteur van deze nieuwsbrief en de rest van ons team van experts op het gebied van financi├źle regelgeving en privacy.

Dit artikel is geschreven door:

Karen Berg