Financiering binnen het ANBI-regime: het Besluit algemeen nut investeringen geeft meer duidelijkheid

Voor instellingen met de ANBI-status is op 2 April 2024 een belangwekkend besluit van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd over de voorwaarden waaraan een investering moet voldoen om als algemeen nut investering te kwalificeren en daarmee binnen de kaders van het bestedings-criterium te blijven (het Besluit algemeen nut investeringen). Het Besluit algemeen nut investeringen biedt instellingen meer duidelijkheid over de mogelijkheden om te investeren in duurzame en sociale ondernemingen met behoud van hun ANBI-status.

Klik hier om het Engelstalige artikel te lezen waarin wij dieper ingaan het Besluit algemeen nut investeringen.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws