Tenderprocedure voor windparken op zee bekendgemaakt

Recente biedingen in veilingen voor windparken op zee in Duitsland leidden tot opwinding in de windenergiesector. Voor drie van de vier windparken die werden aanbesteed, was sprake van een subsidievrij winnend bod. Dit markeert een doorbraak voor de economische levensvatbaarheid van windenergie op zee.

In Nederland leidden deze Duitse ontwikkelingen tegelijkertijd tot onzekerheid voor wat betreft de toepasselijke veilingprocedure voor de aanstaande veiling van de windparkkavels Hollandse Kust (Zuid). De toepasselijke criteria en wegingsfactoren in geval van een subsidievrij bod zijn namelijk nog onvoldoende uitgewerkt in de Nederlandse Wet windenergie op zee.

Bij brief van 28 juni 2017 aan de Tweede Kamer maakte minister Kamp bekend dat de veilingprocedure zal bestaan uit twee ronden. In de eerste ronde zullen veilingdeelnemers in de gelegenheid worden gesteld een bieding te doen zonder verzoek om subsidie. Indien dit niet tot een winnend bod leidt, wordt in de tweede ronde de reguliere procedure met subsidie toegepast, zoals neergelegd in de Wet windenergie op zee.

Klik hier voor een nadere (Engelstalige) toelichting op de tenderprocedure zoals uiteengezet in de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer.

Dit artikel is geschreven door:

Michelle de Rijke

Piet-Hein Eijssen

Volg ons op

Laatste nieuws