Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

De (finale) verordening op het verbod op geoblocking en andere vormen van geodiscriminatie: nog maar 2 maanden te gaan | 2 min

De (finale) verordening op het verbod op geoblocking en andere vormen van geodiscriminatie: nog maar 2 maanden te gaan | 2 min

Over precies 2 maanden (op 3 december 2018) treedt de geoblocking verordening (verordening 2018/302/EU) in werking. Een mooi moment om de verordening eens nader onder de loep te nemen.

De finale versie van de verordening is op 2 maart 2018 gepubliceerd. Het verbiedt geoblocking en andere vormen van discriminatie op grond van nationaliteit, woon- of vestigingsplaats (‘geodiscriminatie’). Simpel gezegd mogen ondernemingen niet langer:

  • Websites blokkeren;
  • Automatisch re-routen zonder toestemming van de klant;
  • Verschillende (algemene) voorwaarden, waaronder prijzen, hanteren;
  • Verschillende betalingsvoorwaarden hanteren;

op grond van nationaliteit, woon- of vestigingsplaats van de klant.

Deze verboden moeten, net als de andere voorstellen die onderdeel uitmaken van de Digital Single Market-strategie, ertoe leiden dat klanten betere toegang krijgen tot goederen en diensten op de interne markt. Dit zou op haar beurt grensoverschrijdende verkoop moeten stimuleren.

De verordening is relevant voor iedere onderneming die online grensoverschrijdende verkopen verricht of producten of diensten (offline) verkoopt aan EU-inwoners van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de onderneming is gevestigd. De reikwijdte is niet beperkt tot e-commerce maar probeert alle grensoverschrijdende aankopen van goederen en diensten te bevorderen, zij het dat bepaalde diensten zijn uitgesloten van de werkingssfeer.

Voor handelaren in producten en diensten die binnen de reikwijdte van de verordening vallen, geldt dat zij er goed aan doen de laatste maanden van het jaar 2018 te benutten om hun verkoopbeleid, distributiesysteem en verkoopvoorwaarden tegen het licht te houden. Op basis van de verordening dienen zij zichzelf niet alleen de vraag te stellen of zij hun voorwaarden en contracten moeten aanpassen, maar ook of zij op basis van de verordening gehouden kunnen zijn hun producten over de grenzen te gaan leveren dan wel aan klanten uit andere lidstaten binnen het territoir waarin zij werkzaam zijn. Het verbod op geodiscriminatie zou immers ook kunnen betekenen dat ze bepaalde verkoopmethoden of leveringsvoorwaarden misschien niet langer willen aanbieden.

Afgelopen jaar (2018) verscheen een artikel van Pauline Kuipers en Mariska van de Sanden in het Nederlands tijdschrift voor Europees recht over de geoblocking verordening. In het artikel gaan zij in op de vraag of de geoblocking verordening een game changer zal zijn voor de online handel binnen de EU (of niet). Dit in navolging op een eerder artikel (2016) dat zij over de geoblocking verordening schreven voor hetzelfde tijdschrift. Ook wordt ingegaan op de wijzigingen ten opzichte van het op 25 mei 2016 door de Europese Commissie gepresenteerde voorstel.

Klik hier voor het artikel van juni 2018.

Klik hier voor het eerdere artikel van september 2016.

Meer informatie?

De Europese Commissie publiceerde op 20 september 2018 een bijgewerkte versie van haar vragen & antwoorden document over de geoblocking verordening, “Questions & Answers on Geoblocking”, waarmee zij tracht de meest voorkomende vragen van ondernemingen te beantwoorden.

Bird & Bird biedt verder een 6-stappenplan om uw organisatie voor te bereiden op deze nieuwe regelgeving. De brochure bevat de belangrijkste verplichtingen die de verordening met zich brengt en de eerste stappen die uw organisatie dient te nemen om in overeenstemming met de verordening te handelen.

Of bekijk onze video