Regulatory

Subsidie Rijscholenkiezer TeamAlert leidt tot oneerlijke concurrentie

De Nederlandse markt wordt regelmatig gehinderd door overheidsinitiatieven. Zo ook in het geval van de website Rijscholenkiezer.nl. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vond dat een ‘onafhankelijke’ vergelijkingswebsite voor rijscholen in het leven moest worden geroepen en subsidieerde daartoe stichting TeamAlert. Dat terwijl er al een behoorlijk aantal (private) vergelijkingswebsites voor rijscholen bestonden.