Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

ACM start onderzoek misbruik machtspositie Apple: ondersteunt dit Spotify’s klacht? |2 min

ACM start onderzoek misbruik machtspositie Apple: ondersteunt dit Spotify’s klacht? |2 min

Nadat Google de afgelopen jaren meermaals is beboet wegens overtreding van de (Europese) mededingingsregels, is nu mogelijk Apple aan de beurt. In maart 2019 diende Spotify een klacht in tegen Apple bij de Europese Commissie (Commissie). De Autoriteit Consument & Markt (ACM) reageerde daarop meteen met de mededeling dat zij haar marktonderzoek naar appstores voor mobiele telefoons binnenkort afrond en zij daarin soortgelijke praktijken onderzoekt als waarover Spotify heeft geklaagd bij de Commissie. Op 11 april 2019, publiceerde de ACM inderdaad de resultaten van die marktstudie. De meest interessante ontwikkeling is wellicht echter dat de ACM tegelijkertijd met de publicatie van haar marktstudie heeft aangekondigd een onderzoek te zijn gestart naar Apple. In het bijzonder of Apple misbruik maakt van de positie die zij heeft verworven met haar App Store door bijvoorbeeld haar eigen apps te bevoordelen. Dit is ook (één van de) klacht(en) van Spotify. Betekent dit dat Spotify inderdaad een zaak heeft? En/of komt de ACM tussenbeide om de Commissie bij te staan in het aanpakken van de zgn. online giants, zoals Apple?

Onlangs publiceerden Pauline Kuipers en Mariska van de Sanden hierover een blog op Kluwer Competition Law Blog. In die blog bespreken zij allereerst waarom Spotify eigenlijk een klacht heeft ingediend. Vervolgens gaan zij in op het onderzoek van de ACM en de bevindingen uit de marktstudie. Op basis daarvan analyseren zij in hoeverre hieruit aanwijzingen kunnen worden afgeleid dat Spotify een terechte klacht heeft ingediend en waarin het onderzoek van de ACM en dat van de Commissie verschillen van elkaar. Tot slot komt ook de rol van Google nog aan bod. De marktstudie van de ACM beperkte zich namelijk niet tot de App Store van Apple, maar omvatte ook Google’s Play Store. Bovendien roept de ACM appaanbieders op om zich niet alleen te melden als zij problemen ervaren met de App Store van Apple, maar ook als dat het geval is in de Play Store van Google.

Link naar de blog
Link naar het nieuwsbericht van de ACM
Link naar de klacht van SpotifyCookies
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en gedrag van de bezoeker te monitoren.