Brexit: mogelijke implicaties voor de life sciences industrie

De life sciences sector is een van de meeste gereguleerde industriesectoren en dan vooral in termen van de ontwikkeling van geneesmiddelen. Een groot deel van die regulering is afkomstig uit Europa en heeft vorm gekregen in Europese verordeningen en richtlijnen. Om die reden zou een Brexit een grote impact kunnen hebben op de life sciences industrie.

Uit dit artikel van Sally Shorthose en Toby Sears van Bird & Bird Londen blijkt dat de mogelijke implicaties afhangen van het model dat voor de Brexit wordt gekozen. Mocht het Verenigd Koninkrijk in de Europese Economische Ruimte blijven, dan zullen de gevolgen voor de life sciences sector hoogstwaarschijnlijk beperkt blijven. Dat komt omdat er dan toegang blijft tot de meeste Europese oplossingen, zoals de centrale procedure voor een handelsvergunning, het Europees portaal voor klinisch onderzoek en de Europese database voor geneesmiddelenbewaking. Als het Verenigd Koninkrijk kiest voor de Europese Vrijhandelsassociatie, dan zouden de gevolgen ook beperkt kunnen zijn, afhankelijk van de nadere invulling van de samenwerking. Mocht het Verenigd Koninkrijk er echter voor kiezen om meer afstand te nemen van de EU, of een nauwere samenwerking niet kunnen uitonderhandelen, dan zouden de gevolgen ernstiger kunnen zijn.

Lees in dit artikel de mogelijke gevolgen van een Brexit voor onder andere clinical trials, handelsvergunningen, R&D funding, geneesmiddelenbewaking en parallelimport.

Dit artikel is geschreven door:

Toby Sears

Wieke During

Volg ons op

Laatste nieuws