Verkorting looptijd 30%-regeling voor bestaande gevallen uitgesteld | 1 min

Er wordt alsnog een overgangsregeling getroffen voor de verkorting van de maximale termijn van de 30%-regeling van 8 naar 5 jaar. De overgangsregeling zal gelden voor werknemers die nu al gebruikmaken van de 30%-regeling. Staatssecretaris Menno Snel van Financiƫn heeft dat bekendgemaakt in zijn brief over de Heroverweging van de maatregelen voor het vestigingsklimaat.

De regering had reeds in het regeerakkoord besloten tot de verkorting van de 30%-regeling van de 30%-regeling van 8 naar 5 jaar. Begin dit jaar maakte Snel bekend dat dit zou gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen, waarbij de 30%ā€‘regeling op 1 januari 2019 zou vervallen voor alle werknemers die er op die datum vijf jaar of langer gebruik van hebben gemaakt.

Maandag werd bekend dat er toch een overgangsregeling wordt getroffen voor de bestaande gevallen. Alhoewel de details van de overgangsregeling nog niet zijn gepubliceerd, zal de regeling effect hebben op gevallen die zouden eindigen in 2019 of 2020. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de verkorting van de looptijd tot 5 jaar pas ingaat per 1 januari 2021. Er zou dan niets veranderen voor werknemers die op 1 januari 2019 minder dan 3 jaar gebruik hebben gemaakt van de regeling ā€“ voor hen blijft een looptijd van 5 jaar gelden. Voor werknemers die de 30%-regeling al langer gebruiken kan zij echter voortgezet worden totdat de oorspronkelijke looptijd van 8 jaar is verstreken, dan wel tot eind 2020 (al naar gelang wat eerder plaatsvindt).

De overgangsregeling is een onderdeel van het nieuwe pakket ter verbetering van het Nederlandse vestigingsklimaat, en wordt daarmee gefinancierd met de besparing die voortvloeit uit de niet-afschaffing van de dividendbelasting. Het pakket bevat ook de andere maatregelen, waaronder:

  • Verdere verlaging van het vennootschapsbelastingtarief naar 15%-20,5%
  • Verlaging van de werkgeverslasten op arbeid
  • Verhoging van de wbso-faciliteit voor innovatieve activiteiten.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/15/kamerbrief-over-heroverweging-pakket-vestigingsklimaat

Dit artikel is geschreven door:

Daan Roosdorp