Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Bescherming van bedrijfsgeheimen: de stand van zaken en de toekomst

Bescherming van bedrijfsgeheimen: de stand van zaken en de toekomst

Bedrijfsgeheimen kunnen een goed alternatief zijn voor andere rechten van intellectuele eigendom als de technologie die aan de producten of diensten ten grondslag ligt niet of niet snel en makkelijk door reverse engineering te achterhalen is. Het verdient echter wel aanbeveling om hiervoor een duidelijke wettelijke regeling te treffen, waarbij met name voorzien wordt in de middelen om deze bescherming te handhaven. Voor bedrijfsgeheimen zijn daarbij vooral de mogelijkheden om het bewijs van ontlening en misbruik te achterhalen van belang, want dat is met name een probleem als een derde met wie geen contractuele rechtsbetrekking bestaat gebruik maakt van bedrijfsgeheimen.

Bron: Berichten industriele eigendom 2013, mei, p. 126-134

Klik hier voor het hele artikel

Wouter_72x100
Wouter Pors