Voorstel voor een Richtlijn betreffende betalingsdiensten in de interne markt

Op 26 juli 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een herziene richtlijn betalingsdiensten (COM/2013/547/FINAL). In deze bijdrage wordt ingegaan op de meest in het oog springende wijzigingen.

Klik hier voor het hele artikel

Dit artikel is geschreven door: