IP

Spelen met vuur: over de nodeloze uitbreiding van fictief makerschap in het Vuurkorven-arrest van de Hoge Raad en de onvermijdelijke afschaffing van het opdrachtgeversauteursrecht in de toekomst

In het artikel bespreekt Martin Senftleben het Vuurkorven-arrest van de Hoge Raad, waarin het fictief opdrachtgeversauteursrecht wordt verruimd. Volgens de auteur betreft dit een nodeloze verruiming, waarmee de Hoge Raad de met fictief opdrachtgeversauteursrecht gepaard gaande problemen alleen maar vergroot…. Read More ›

Plain packaging: the lessons so far

Bijna anderhalf jaar geleden heeft Australië als eerste land ter wereld de verpakking van tabaksproducten gestandaardiseerd door invoering van plain packaging. Dit houdt in dat de verpakkingen worden ontdaan van typerende kleuren, logo’s en symbolen van de tabaksproducent en dat… Read More ›

Besluiten Europese Commissie inzake Samsung en Motorola bieden meer duidelijkheid over handhaving van essentiële standaardoctrooien

Op het wrijvend raakvlak tussen ‘vrije mededinging’ en de bescherming van ‘intellectueel eigendom’  heeft de Europese Commissie (hierna: de “Commissie”) verduide­lijking gebracht in de voorwaarden waaronder een houder van zogenaamde ‘standard essential patents’  (hierna: “SEP” of “essentieel standaard­octrooi”) zijn octrooirechten… Read More ›