Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

US Supreme Court oordeelt dat de digitale tv-dienst van Aereo auteursrechtinbreuk maakt

US Supreme Court oordeelt dat de digitale tv-dienst van Aereo auteursrechtinbreuk maakt

Op 25 juni 2014 heeft de Supreme Court uitspraak gedaan in een procedure die door American Broadcasting Cos. Inc., et al (hierna: ABC) tegen Aereo Inc. (hierna: Aereo) was aangespannen. Onderwerp van het geschil is de vraag of de digitale tv-dienst van Aereo inbreuk maakt op de auteursrechten van de leden van ABC.

Aereo biedt haar klanten de mogelijkheid om via het internet programma’s te kijken die op hetzelfde moment door Amerikaanse omroepen worden uitgezonden. ABC is van mening dat Aereo met haar diensten inbreuk maakt op de auteursrechten van haar leden, omdat deze het exclusieve recht hebben om een werk publiekelijk ten uitvoer te brengen (to perform publicly), zoals vastgelegd in §106(4) US Copyright Act.

Aereo
Aereo maakt voor haar dienst gebruik van een systeem dat bestaat uit servers, transcoders en duizenden kleine antennes, die in een centrale opslaghal zijn neergezet. Om van de dienst gebruik te maken zal de gebruiker als eerste een programma selecteren op de website van Aereo. Vervolgens selecteert de server van Aereo een antenne die aan deze gebruiker wordt toegewezen en deze antenne wordt afgestemd op het signaal dat de gebruiker wil ontvangen. De transcoder zet het ontvangen signaal om in een digitaal signaal en de server slaat het bestand op in de persoonlijke map van de gebruiker op de harddrive van Aereo. De server begint het bestand naar de gebruiker te streamen op het moment dat enkele seconden van het programma zijn opgeslagen.

Om te beoordelen of Aereo inbreuk maakt op de exclusieve rechten van de leden van ABC (de rechthebbenden op de programma’s) moet de Supreme Court twee vragen beantwoorden; brengt Aereo de programma’s ten uitvoer in de zin van de US Copyright Act (is er sprake van een performance) en zo ja, doet zij dit dan publiekelijk (is er sprake van een public performance)?

To perform
Aereo is van mening dat zij slechts de aanbieder is van het systeem en dat het de gebruiker is die het programma ten uitvoer brengt. Net als bij een ouderwetse videorecorder is het namelijk de gebruiker die beslist wanneer en welke programma’s hij wil opnemen. Ook het systeem van Aereo voert slechts de instructies uit die hij van de gebruiker ontvangt. De Supreme Court komt echter tot een andere conclusie en is van mening dat Aereo weldegelijk het tv-programma ten uitvoer brengt. De reden hiervoor is dat het systeem veel gelijkenis vertoont met het ouderwetse systeem van kabelexploitanten (CATV) en in 1976 heeft de Amerikaanse wetgever de wet aangepast, zodat deze expliciet op kabelexploitanten van toepassing zou zijn.

Het grootste verschil tussen het systeem van Aereo en het ouderwetse systeem van de kabelexploitanten is dat deze laatste continue een signaal naar de tv van de gebruikers zenden en het systeem van Aereo pas gaat ontvangen en verzenden op het moment dat de gebruiker hiervoor opdracht geeft. Dit verschil kan er volgens de Supreme Court echter niet toe leiden dat het ten uitvoer brengen van het programma slechts aan de gebruiker kan worden toegerekend.

To perform publicly
Ten aanzien van de tweede vraag stelt Aereo dat zij met haar dienst geen programma’s publiekelijk ten uitvoer brengt, omdat het signaal slechts aan één gebruiker wordt gestuurd en daarmee geen sprake is van een publiek. De Supreme Court komt echter tot de conclusie dat het niet uitmaakt of één programma naar meerdere gebruikers wordt gestuurd of dat aan elke gebruiker een eigen kopie wordt toegezonden. In beide gevallen is er sprake van een publiek. Dit zou mede kunnen worden afgeleid uit het feit dat uit §101 van de US Copyright Act blijkt dat het niet uitmaakt of het publiek het werk wel of niet tegelijkertijd of op dezelfde plaats ontvangt.

Conclusie
De Supreme Court komt aldus tot de slotsom dat Aereo met haar dienst inbreuk maakt op het exclusieve recht van de leden van ABC om hun werk publiekelijk ten uitvoer te brengen. De Supreme Court heeft de zaak nu terugverwezen naar de lagere instanties dus de zaak wordt nog verder vervolgd. Dit oordeel ziet overigens enkel op de ‘Watch’ functie van de dienst van Aereo. De ‘Record’ functie, het exclusieve reproductierecht en de vraag of Aereo wellicht onrechtmatig handelt (secondarily liable for infringement) is hiermee nog niet beantwoord.

Wieke_72x100 Manon_72x100
Wieke During Manon Rieger-Jansen