Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Hof van Justitie: embedded linken mag

Hof van Justitie: embedded linken mag

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) heeft op 21 oktober 2014 beslist dat voor embedded linken geen toestemming van de rechthebbende nodig is, wanneer er wordt gelinkt naar een werk dat zonder restricties op het internet toegankelijk is.
Deze beslissing is geheel in lijn met de eerdere uitspraak van het HvJ EU in de zaak Svensson. Daarom vond het HvJ EU het dan ook voldoende om de prejudiciele vragen kort toe te lichten in een beschikking, in plaats van een uitgebreid arrest te wijzen.

In deze zaak gaat het om een video van BestWater, die op YouTube was gepubliceerd en waar gedaagden door middel van een embedded link gebruik van maakten. Volgens het HvJ EU is het voor de beoordeling van de vraag of er een relevante mededeling aan het publiek wordt gedaan, niet relevant dat door de embedded link de indruk wordt gewekt dat het werk op de website van de link is opgenomen, terwijl deze afkomstig is van een andere website.

Opmerkelijk is dat door BestWater werd betoogd dat de video zonder toestemming op YouTube was geplaatst, maar het HvJ EU aan deze omstandigheid voorbij lijkt te gaan. Op de vraag of het (embedded) linken naar werken uit ongeoorloofde bron auteursrecht inbreuk oplevert, is daarmee nog geen duidelijk antwoord gegeven.

“Wieke DuringWieke During