Nieuwe beleidsregel online voorschrijven geneesmiddelen

Op 12 april 2023 is de Beleidsregel voorschrijven via internet in werking getreden. Deze beleidsregel verruimt de mogelijkheden voor voorschrijvers om medicatie voor te schrijven zonder voorafgaand fysiek consult. De beleidsregel voorziet in een tijdelijk gedoogbeleid totdat het strikte verbod uit artikel 67 Geneesmiddelenwet definitief wordt vervangen door een meer genuanceerde bepaling.

Klik hier voor het hele artikel.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws