De mededelingsplicht en de omstandighedenmelding in het zakelijke verzekeringsrecht | 1 min

In het verzekeringsrecht geldt een mededelingsplicht voor de verzekerde voor het geval zich een omstandigheid voordoet waaruit een claim (aansprakelijkstelling) kan voortvloeien.

Vroeger was het moment waarop de schade werd veroorzaakt bepalend voor het premiejaar – en daarmee de polisvoorwaarden zoals de dekkingslimiet – waaronder de claim al dan niet gedekt zou zijn. Tegenwoordig is het moment dat de claim die de verzekerde van een derde ontvangt daadwerkelijk wordt gemeld en/of ingediend bij de verzekeraar hiervoor doorslaggevend. De verzekerde kan er niettemin voor zorgen dat als hij in het lopende jaar een mogelijke claim op zich af ziet komen, de relevante omstandigheden alvast te melden. In dat geval moet de lopende verzekering namelijk dekking bieden, ook al komt de daadwerkelijke claim pas vele jaren later binnen. Het melden van zo’n omstandigheid is een complexe aangelegenheid die grote gevolgen kan hebben voor dekking van miljoenenschades. Het vereist een nauwkeurige bestudering van de verzekeringspolis, waarover voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst vaak ook onderhandeld kan worden als het om grote risico’s gaat.

In dit interview met Wouter Kurpershoek bespreekt Evelyn Tjon-En-Fa deze problematiek. Zij zoekt daarbij aansluiting bij de ook voor veel Nederlandse verzekerden relevante Engelse verzekeringsmarkt. In dat kader gaat zij in op een belangwekkende en recente uitspraak van een Engelse Court of Appeal over deze materie. Tot besluit krijgt de kijker praktische tips.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws