Reguleringskader voor de netbeheerder op zee vastgesteld

De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) publiceerde op 16 september 2016 de methodiek op grond waarvan zij de toegestane inkomsten voor de netbeheerder van het net op zee bepaalt (“Methodebesluit”). Eerder is TenneT al formeel aangewezen als netbeheerder op zee. Als netbeheerder op zee is TenneT verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van het hoogspanningsnet op zee. Het hoogspanningsnet op zee voorziet in het transport van elektriciteit van de (aan te leggen) windparken op zee naar het net op land. Duidelijkheid ten aanzien van het reguleringskader voor de aanleg en het onderhoud van deze infrastructuur is vereist, aangezien de veilingen voor de vergunningen en subsidies voor de bouw en exploitatie van offshore-windparken bij Borssele voorspoedig verlopen. Op 29 september 2016 is de tweede veiling (van de in totaal vijf), ditmaal voor windgebied Borssele III & IV, afgerond.
In een onlangs op twobirds.com verschenen Engelstalig artikel “Offshore wind in The Netherlands – ACM sets regulation for TenneT” bespreken wij de inhoud van het Methodebesluit. Hierin stelt ACM de regels vast waarmee de toegestane gereguleerde inkomsten van de netbeheerder op zee TenneT worden berekend voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2021. Belanghebbenden hebben gelegenheid om tot 28 oktober 2016 tegen het Methodebesluit beroep aan te tekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Dit artikel is geschreven door:

Michelle de Rijke

Piet-Hein Eijssen

Volg ons op

Laatste nieuws