Wordt de fiscale structuur bepalend voor het openen van een bankrekening? | 1 min

Begin juli 2019 heeft De Nederlandse Bank (DNB) Good Practices gepubliceerd voor banken over het identificeren van fiscale integriteitsrisico’s bij hun cliënten. DNB wil dat banken die onder haar toezicht staan niet alleen voorkomen dat ze via hun dienstverlening betrokken raken bij – verboden – belastingontduiking, maar ook bij – in principe toegestane –  belastingontwijking. De Good Practices geven banken handvatten hoe invulling te geven aan de beheersing van fiscale integriteitsrisico’s.

Hoewel de Good Practices formeel niet bindend zijn en banken ze naar eigen inzicht kunnen toepassen, zullen banken er in de praktijk nauwelijks aan kunnen ontkomen om ze te implementeren. Dit zal betekenen dat de klantacceptatie- en klantmonitoringprocessen van banken ook gericht zullen worden op het identificeren van mogelijke risico’s op belastingontwijking door potentiele en bestaande klanten.

Betekent dit nu dat als een bedrijf (of persoon) een bankrekening heeft bij een bank die onder toezicht staat van DNB het risico loopt dat afhankelijk van zijn fiscale structurering de bank de bankrekening kan beëindigen of dat het lastiger wordt een bankrekening te openen voor een nieuwe klant? Karen Berg en Arnoud Knijnenburg bespreken in dit artikel (Engelstalig) wat de mogelijke gevolgen zijn  en hoe men zich kan voorbereiden op mogelijke maatregelen die banken naar aanleiding van de Good Practices zouden kunnen gaan nemen.

Dit artikel is geschreven door:

Karen Berg

Volg ons op

Laatste nieuws