Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

“Richtsnoerennota” bij de EU sancties tegen Rusland

“Richtsnoerennota” bij de EU sancties tegen Rusland

De Europese Commissie heeft onlangs een Richtsnoerennota over de tenuitvoerlegging van de EU sancties tegen de Russische Federatie (hierna “Rusland”) gepubliceerd. De Richtsnoerennota geeft een nadere toelichting bij een aantal juridische bepalingen, termen en maatregelen van Verordening (EU) nr. 833/2014, zoals op 8 september 2014 verder uitgebreid bij Verordening (EU) nr. 960/2014 van de Raad en op 4 december 2014 verder verduidelijkt en gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1290/2014 van de Raad.

De nota geeft richtsnoeren in de vorm van antwoorden op de vragen die aan de Europese Commissie zijn gesteld over de bepalingen met betrekking tot de financiële bijstand en financiële diensten inzake handelsfinanciering, noodfinanciering, leningen en kapitaalmarkten. De Richtsnoerennota heeft als ultieme doel dat er een uniforme tenuitvoerlegging van de EU sancties tegen Rusland door de nationale autoriteiten en betrokken partijen van verschillende EU lidstaten tot stand komt.

Goran_72x100
Goran Danilovic