Overzicht Belastingplan 2018 en andere fiscale ontwikkelingen

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag 2017 een aantal fiscale wetsvoorstellen gepresenteerd. Het betreft vrijwel uitsluitend wetsvoorstellen met betrekking tot onderwerpen die ‘niet controversieel’ zijn verklaard, zodat de kans groot is dat de wetsvoorstellen zullen worden aangenomen. Daarnaast hebben zich de afgelopen periode fiscale ontwikkelingen voorgedaan die niet onmiddellijk zijn te relateren aan Prinsjesdag, maar die wel van invloed kunnen zijn op uw onderneming.

Wij hebben de maatregelen voor u verwerkt in een (Engelstalig) overzicht, dat u hier kunt terugvinden. Daarin blikken wij ook vooruit op maatregelen die naar verwachting later dit jaar en in 2018 zullen worden geĆÆntroduceerd. We hebben ons hierbij gericht op de wijzigingen die met name relevant zijn voor internationaal opererende en/of innovatieve bedrijven.

Het meest in het oog springende onderdeel is de verruiming van de vrijstelling voor de dividendbelasting en de afschaffing van de gunstige behandelingen van coƶperaties die zich hoofdzakelijk richten op houdsteractiviteiten.Ā  Tevens beschrijven we enkele aanpassingen in de vennootschapsbelasting naar aanleiding van recente jurisprudentie.Ā  Daarnaast komen de regels die zijn voorgesteld in verband met de Anti-Tax Avoidance Directive aan bod.

Neem voor vragen omtrent het Belastingplan 2018 of andere fiscale vragen contact op met uw vaste fiscale contactpersoon of met Ć©Ć©n van de auteurs.

Dit artikel is geschreven door:

Rik van de Meerendonk