Nieuwe EU exportcontrolewetgeving treedt in werking

Op 9 september is de nieuwe EU exportcontrolewetgeving – verordening 2021/821 – in werking getreden. Exportcontrolewetgeving stelt een voorafgaande vergunningplicht in voor de uitvoer en handel in producten voor tweeërlei gebruik (dual-use items). Uitvoer of handel zonder de verplichte vergunning wordt gezien als een strafbaar feit.

Dual-use items zijn opgenomen in de bijlagen van verordening 2021/821 en bestaan onder andere uit producten (goederen, software of technologie) gerelateerd aan encryptie, afluisterapparatuur, nucleaire energie of de lucht- en ruimtevaartindustrie.

De nieuwe EU exportcontrolewetgeving heeft ten opzichte van de wetgeving die hij vervangt (verordening 428/2009) onder meer de volgende kansen en aandachtspunten voor bedrijven in de EU:

Kansen

Opmerkingen

Aandachtspunten

Opmerkingen

Introductie “EU007” en “EU008”
Nieuwe vergunningen via sterk vereenvoudigde procedure voor uitvoer van dual-use producten binnen hetzelfde concern respectievelijk voor encryptie gerelateerde producten
Cybersurveillance, mensenrechten en nationale veiligheid
De uitvoer of handel in dual-use – die NIET zijn opgenomen in de bijlagen van verordening 2021/821 – producten die kunnen worden gebruikt voor cybersurveillance, mensrechtenschendingen of een gevaar vormen voor de nationale veiligheid kunnen worden onderworpen aan een voorafgaande notificatieplicht en/of vergunningplicht
Toevoeging IJsland aan “EU001”
EU001-vergunning maakt de uitvoer van dual-use producten mogelijk naar bepaalde bestemmingen via een sterk vereenvoudigde procedure
Technische bijstand
Technische bijstand, zoals software-updates of instructies op afstand, gerelateerd aan dual-use producten – gedaan vanuit de EU – kan worden onderworpen aan een voorafgaande vergunningplicht
Introductie vergunning grote projecten
Voor de uitvoer van dual-use producten in grote projecten kunnen globale vergunningen voor 4 jaar worden afgegeven. Dit was voorheen niet mogelijk
Administratieplicht
De EU-wijde administratieplicht voor de uitvoer van/handel in dual-use gerelateerde producten was 3 jaar en wordt 5 jaar. Overigens geldt in Nederland een algemene administratieplicht van 7 jaar

Voor meer informatie over de kansen en aandachtspunten van verordening 2021/821 verwijzen wij naar ons Engelstalige bericht.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws