Meldplicht voor digitale platformexploitanten: DAC7

Op 8 oktober 2021 is het conceptwetsvoorstel ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparantie inkomsten via de digitale platformeconomie en overige aanpassingen’ gepubliceerd. Dit conceptwetsvoorstel vloeit voort uit de Directive on Administrative Co-operation 7, ook wel DAC7 genoemd, hetgeen een nieuwe aanvulling is op de reeds bestaande Richtlijn 2011/16/EU betreffende administratieve samenwerking op belastinggebied. De nieuwe regels van de EU introduceren een meldingsplicht voor digitale platformexploitant over inkomsten die via hun platform gegenereerd worden. DAC7 heeft tot doel om meer transparantie te creëren over de gegenereerde inkomsten van inwoners van de EU via deze digitale platforms om zo uiteindelijk een eerlijke belastingheffing te bewerkstelligen.

De verplichting geldt voor zowel binnen als buiten de EU gevestigde digitale platformexploitanten via wiens digitale platform bepaalde transacties en diensten tot stand komen. DAC7 definieert een platform als elke vorm van software, een website, een app of anderszins een regeling die verkopers/leveranciers verbindt met gebruikers en hen in staat stelt om tegen een bepaalde vergoeding relevante activiteiten uit te voeren. De verplichting bestaat als de verkoper/leverancier van de relevante activiteiten inwoner is van een lidstaat of onroerend goed verhuurt dat zich in een lidstaat bevindt.

De relevante activiteiten waar DAC7 op ziet, zijn:

  • de verhuur van een onroerend goed;
  • het verrichten van persoonlijke diensten;
  • de verkoop van goederen; en
  • de verhuur van vervoer/voertuigen.

De ontvangende lidstaat kan de informatie gebruiken om elke vorm van belasting te heffen. Het gaat hierbij niet alleen om inkomstenbelasting of winstbelasting, maar bijvoorbeeld ook om een lokale toeristenbelasting.

Tot slot zijn de EU-lidstaten verplicht om de DAC7-regels uiterlijk per 31 december 2022 te implementeren. In Nederland is dan ook beoogd dat deze wet met ingang van 1 januari 2023 in werking treedt. Het eerste jaar waarover digitale platformexploitanten informatie moeten uitwisselen is het jaar 2023. Hierbij moet de informatie over het eerste jaar uiterlijk op 31 januari 2024 zijn uitgewisseld.

Wij hebben het conceptwetsvoorstel voor u verwerkt in een Engelstalig overzicht, dat u hier kunt terugvinden.

Met medewerking van Kita Dhaliwal, student stagiair.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws