Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Maximale steunbedragen inzake de Rusland boycot groenten en fruit

Maximale steunbedragen inzake de Rusland boycot groenten en fruit

In het kader van het recente importverbod van Rusland voor bepaalde landbouwproducten afkomstig uit onder andere de lidstaten van de Europese Unie, zijn door de Europese Commissie tijdelijke buitengewone maatregelen  (Vo. 932/2014) (hierna “interventieregeling”) vastgesteld om producentenorganisaties en telers van bepaalde soorten groente en fruit financieel tegemoet te komen. Voor deze tijdelijke steunmaatregelen werd een budget van € 125 miljoen beschikbaar gesteld.

Naar aanleiding van de bovengenoemde interventieregeling heeft Nederland de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit gepubliceerd. Voorts is het Besluit tot vaststelling van de maximale steunbedragen voor het groen oogsten en niet-oogsten van bepaalde agrarische producten (Stcrt. 2014, 26131) gepubliceerd. De betreffende Uitvoeringsregeling en Besluit zijn inmiddels in werking getreden en hebben een terugwerkende kracht tot en met 18 augustus 2014.

Op 10 september 2014 is door de Europese Commissie in persbericht IP/14/996 bekendgemaakt dat het genoemde budget van in totaal € 125 miljoen voor de groente- en fruit sector geheel is uitgeput en dat de betreffende interventieregeling is opgeschort. Deze opschorting is veroorzaakt door een onevenredige stijging van meldingen en aanvragen voor financiële tegemoetkoming waaruit bleek dat – bijvoorbeeld – voor sommige producten vergoedingen werden aangevraagd die vele malen hoger waren dan de totale EU-gemiddelde jaarlijkse export naar Rusland. De Europese Commissie is dan ook van plan om een doelgerichter en efficiënter stelsel voor financiële tegemoetkoming in de komende dagen te introduceren.

Goran_72x100
Goran Danilovic