Handel met Iran: update van de Blocking Regulation | 1 min

Al eerder gaven wij aan dat de Europese Commissie (‘Commissie’) werkte aan een update van de zogenaamde Blocking Regulation(‘blokkeringsverordening’). Deze blokkeringsverordening heeft als voornaamste doel juridische bescherming te bieden tegen de extraterritoriale reikwijdte van de Amerikaanse sancties tegen (o.a.) Iran.

Concreet bepaalt de blokkeringsverordening het volgende:

  • (in)directe naleving van de Amerikaanse sancties genoemd in de bijlage van de blokkeringsverordening is verboden voor EU bedrijven en personen (met voorafgaande toestemming van de Commissie kan hiervan worden afgeweken);
  • er bestaat een verbod op de erkenning van verzoeken van buitenlandse rechters of autoriteiten welke (in)direct zijn gebaseerd op de Amerikaanse sancties genoemd in de bijlage van de blokkeringsverordening;
  • bij een gerecht binnen de EU bestaat voor EU bedrijven en personen een recht op verhaal van schade als gevolg van de toepassing van de Amerikaanse sancties genoemd in de bijlage van de blokkeringsverordening.

De update van de blokkeringsverordening behelst een update van de huidige bijlage, welke door de Commissie is aangepast middels een gedelegeerde verordening van 6 juni 2018. Deze gedelegeerde verordening – en daarmee de aanpassing van de betrokken bijlage – zal (naar verwachting) ingaan op 6 augustus 2018 of eerder, wanneer zowel de Raad van de EU als het Europees Parlement aan de Commissie laten weten geen bezwaar te hebben met de aanpassing.

Klik hier voor meer informatie over de precieze wijzigingen en de inwerkingtreding van de blokkeringsverordening.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws