Eerder een lokaal belastbare vaste inrichting bij activiteiten over de grens

De OECD heeft diverse voorstellen gedaan gericht op voorkoming van artificiële ontwijking van een vaste inrichting in een andere staat. De voorstellen kunnen ertoe leiden dat ondernemingen in de toekomst eerder geacht worden een vaste inrichting te hebben in een andere staat. Naast belastingplicht ontstaat dan ook een aangifteplicht in het andere land. Ter voorkoming van dubbele belasting is het voor onze cliënten van belang te verifiëren in hoeverre de voorstellen een fiscale impact kunnen hebben.

In de laatste paar maanden hebben we diverse vragen gekregen van buitenlandse partijen die eventueel belastingplichtig worden in Nederland als gevolg van de voorgestelde regelgeving. Uiteraard bestaat hetzelfde risico voor Nederlandse ondernemingen die mogelijk een vaste inrichting krijgen in het buitenland. Klik hier om verder te lezen.

Dit artikel is geschreven door:

Rik van de Meerendonk