Cryptoactiva: uitwisseling van informatie op basis van DAC8

Op 16 mei 2023 bereikte de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) overeenstemming over wijzigingen in de Richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (DAC). Deze (alweer) achtste versie van de DAC – ook wel DAC8 genoemd – heeft tot gevolg dat cryptoactiva onder het toepassingsgebied van de bestaande verplichtingen inzake rapportage en informatie-uitwisseling zullen komen te vallen.

Klik hier om het Engelstalige artikel te lezen waarin wij dieper ingaan op de rapporteringsverplichtingen en informatie-uitwisseling over cryptoactiva op basis van DAC8 alsook enkele andere wijzigingen die DAC8 teweegbrengt.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws