Belastingregime voor lokale energie coöperaties, (niets) nieuws onder de zon!

Voor het zomerreces van de Tweede Kamer heeft zich een drietal ontwikkelingen voorgedaan betreffende de fiscale aspecten inzake zonnepanelen waar we u graag op attenderen.

Eerder berichtten we over vragen aan Minister Kamp (EZ) en Staatssecretaris Wiebes (Minfin) inzake de praktische toepassing van de fiscale regeling voor lokaal duurzaam en coöperatief opgewekte elektriciteit. De antwoorden op deze vragen zijn met betrekking tot de Btw-heffing van beperkt praktisch nut omdat weinig beleid wordt prijsgegeven en voor veel gevallen wordt verwezen naar de belastingdienst die “aan de hand van alle feiten en omstandigheden” de vraagstukken zal beoordelen. Voor projecten kunnen de antwoorden op vragen 5, 6, 7, 10, 11, 12 nuttig zijn omdat meer inzicht in het regime wordt gegeven.

Uit diverse bronnen maken we op dat in het debat over lokale energie op 2 juli jl. Minister Kamp door Kamerleden stevig is aangesproken op de complexiteit van het belastingregime. We begrijpen dat de Kamerleden niet op veel begrip konden rekenen, aangezien volgens de minister complexiteit simpelweg onvermijdelijk is als een collectief op grote schaal energie gaat opwekken en leveren. Duidelijk werd voorts dat momenteel één project door de belastingdienst de benodigde “aanwijzing” heeft ontvangen. De minister heeft in het debat overigens een toezegging gedaan dat vanaf 2015 ook kleine ondernemers gebruik kunnen maken van het belastingregime. We gaan ervan uit dat deze uitbreiding wordt meegenomen in het belastingpakket dat traditioneel op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt.

Staatssecretaris Wiebes heeft op 4 juli antwoord gegeven op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat meer dan 3.000 eigenaren van zonnepanelen een forse naheffingsaanslag Btw hebben gekregen. Gebleken is dat veel particulieren die zich hebben aangemeld als ondernemers omdat zij met zonnepanelen opgewekte energie leveren aan een energieleverancier (en dus vooraftrek van btw kunnen claimen) niet hebben voldaan aan de vereiste kwartaalaangifte btw. De Belastingdienst heeft derhalve de laatste tijd naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd met een boete. De staatssecretaris gaat in zijn antwoorden uitgebreid in op de hoogte van de boete en het boetebeleid. Hij maakt daarbij duidelijk dat deze zonnepanelenhouders/ondernemers niet kunnen rekenen op specifieke coulance.

Dit artikel is geschreven door: