Belastingplan 2022 – 6 belangrijke voorstellen voor innovatieve en internationale bedrijven

Op Prinsjesdag 2021 heeft het demissionaire kabinet naast de miljoenennota ook weer fiscale wetsvoorstellen gepresenteerd, die wij voor u in een (Engelstalig) overzicht hebben verwerkt. We hebben een focus op innovatieve en internationaal opererende ondernemingen en bespreken de volgende in het oog springende voorstellen:

  1. Het tegengaan van transfer pricing mismatches (aanpassing van het at arm’s length beginsel)
  2. Wijziging verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting
  3. Temporisering van verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting met de vennootschapsbelasting
  4. Invoering van belastingplichtmaatregel voor bepaalde omgekeerde hybride lichamen (ATAD 2)
  5. Verruiming eerste belastingschijf in de vennootschapsbelasting
  6. Gunstigere regeling aandelenoptierechten bij werknemers in de loonbelasting

Het overzicht is hier terug te vinden.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws